Contact

Examentraining B

Voordat je je rijbewijs mag afhalen bij je gemeente, moet je eerst bewezen hebben dat je zowel de praktijk van het autorijden als de theorie van het autorijden beheerst. Om dat te bewijzen, moet je een theorie-examen en een praktijk-examen halen. De instantie die deze examens afneemt is het CBR - het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen. De meeste tijd zal je kwijt zijn aan het voorbereiden op het praktijk-examen, maar dat praktijk-examen mag je pas doen als je het theorie-examen bij het CBR gehaald hebt. Als je je theorie-examen hebt gehaald, krijg je namelijk een theorie-certificaat. Dat certificaat is precies een jaar geldig, dus in dat jaar moet je dan ook wel je praktijk-examen halen, anders zal je opnieuw theorie-examen moeten doen. Wij zullen je hier meer vertellen over dit theorie-examen, zodat je weet wat je kan verwachten als je daarvoor naar het CBR gaat.

 

Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen

Een CBR-kantoor

Waar bestaat een theorie-examen uit?

Het theorie-examen bestaat uit 65 vragen waar je ongeveer 45 minuten in totaal mee bezig zal zijn. Die 65 vragen bestaan uit een drietal onderdelen:

  1. 25 vragen gevarenherkenning
  2. 30 vragen verkeersregels
  3. 10 vragen verkeersinzicht

Om je examen te halen, moet je van de 25 vragen over gevarenherkenning er 12 goed beantwoord hebben, en van de onderdelen verkeersregels en verkeersinzicht moet je in totaal 35 van de 40 vragen goed hebben. Als je allebei de onderdelen haalt, dan heb je je theorie-examen gehaald en ontvang je van het CBR een theorie-certificaat. Maar, wat voor een soort vragen kan je verwachten in die drie onderdelen?

Gevarenherkenning

Het eerste onderdeel van het examen is meteen het nieuwste onderdeel. Gevarenherkenning is pas sinds 1 maart 2009 onderdeel van het theorie-examen bij het CBR. Bij dit onderdeel krijg je een verkeerssituatie te zien vanuit de auto, waarbij in ieder geval je snelheid staat aangegeven en eventueel of je knipperlicht naar links of rechts aanstaat. Je ziet ook wat je door je voorruit en door je achteruitkijkspiegel ziet. Op basis van die informatie zal je moeten beslissen of je gaat remmen, gas los gaat laten of niets gaat doen. Hieronder zie je een voorbeeld van een gevarenherkenningvraag:

 

Gevaarherkenning voorbeeldvraag

Een voorbeeld vraag over gevarenherkenning uit de TheorieTV proefexamens

De grote vraag is nu natuurlijk: in welke situaties moet je remmen, wanneer volstaat het om het gas los te laten en wanneer hoef je niets te doen? Het CBR zegt hierover het volgende:

  1. Remmen betekent flink snelheid verminderen of zelfs stoppen, want er dreigt acuut gevaar.
  2. Gas loslaten betekent extra opletten en voorbereid zijn om iets anders te doen, want er ontstaat misschien een gevaarlijke situatie.
  3. Niets doen betekent gewoon door blijven rijden met dezelfde snelheid, want er is niets aan de hand.

Je hebt per gevarenherkenningvraag maar acht seconden om je antwoord te geven. Dit lijkt heel snel, maar in het echt zou je zo'n beslissing binnen een seconde moeten nemen. Om het wel iets makkelijker te maken, heeft het CBR altijd de antwoorden in dezelfde volgorde staan, dus je weet altijd dat A remmen is, B gas loslaten en C niets doen.

Verkeersregels

Het tweede onderdeel van het examen gaat over verkeersregels. Dit is het oudste onderdeel van het theorie-examen. Bij deze vragen wordt getoetst of je de verkeersregels zoals ze in de wegenverkeerswet staan goed kent. Omdat de wet allemaal juridische taal bevat en dit voor iemand die geen advocaat of rechter is eigenlijk niet goed te begrijpen is, volgen veel mensen een theoriecursus of leren zij de lesstof uit een theorieboek. De verkeersregels zijn namelijk wel weer zo lastig dat je ze niet allemaal zomaar weet. Natuurlijk weet je wel dat een auto van rechts voorrang heeft, maar zijn daar bijvoorbeeld ook uitzonderingen op?

 

Verkeersinzicht voorbeeldvraag

Een voorbeeld vraag over verkeersregels uit de TheorieTV proefexamens

De vragen die het CBR stelt over de verkeersregels, kunnen over alle aspecten gaan die in de wet behandeld worden; van de geschiktheid van je auto, tot wie er voorrang krijgt in een bepaalde situatie, tot wat je moet doen als je bij een ongeval betrokken raakt.

De manier waarop het CBR de vragen stelt, is iets waar veel mensen aan moeten wennen. Je went er het besta aan door gewoon een aantal examens te oefenen.

Verkeersinzicht

Het derde en laatste onderdeel van het examen gaat over verkeersinzicht. Simpel gezegd: zelfs als je alle verkeersregels perfect kent, moet je altijd handelen naar de situatie om je heen. Dit onderdeel test hoe jij op zulke situaties zou reageren. Het is de bedoeling dat je de geschetste situatie dan zo veilig en verstandig mogelijk oplost.

 

Verkeersinzicht voorbeeldvraag

Een voorbeeld vraag over verkeersinzicht uit de TheorieTV proefexamens

 

Wat kost een theorie-examen

In 2010 rekent het CBR de volgende prijzen voor een theorie-examen:

Prijzen theorie-examens 2010
Theorie-examen A, B of AM in het Nederlands en klassikaal € 33,25
Theorie-examen A, B of AM in andere talen en klassikaal € 38,75
Theorie-examen A, B of AM individueel afgenomen € 69,95

Vanzelfsprekend kunnen deze prijzen veranderen, en de laatste prijzen kan je altijd op de website van het CBR nakijken. Je kunt ook via de website van het CBR zelf je theorie-examen reserveren.

 

Hoe wordt het theorie-examen afgenomen?

Het CBR neemt theorie-examens voornamelijk klassikaal af. Je zit dan met andere kandidaten in een klaslokaal en krijgt op tv's de vraag te zien. De vraag wordt ook voorgelezen en je kan op een antwoordcomputer je antwoord registreren. Nadat je alle vragen beantwoord hebt, zorgt het CBR ervoor dat je snel je resultaat krijgt. Dat is of een theorie-certificaat dat je je examen gehaald hebt, of een overzicht van de vragen die je foutief hebt beantwoord, als je het examen niet gehaald hebt.

Als je een afspraak gemaakt hebt voor je theorie-examen, verwacht het CBR dat je minimaal een half uur vantevoren aanwezig bent en dat je een geldig identiteitsbewijs bij je hebt. Ook moet je achttien jaar of ouder zijn voordat je theorie-examen mag doen, maar je mag op je zeventiende al een examendatum aanvragen voor na je verjaardag.

In speciale gevallen biedt het CBR ook de mogelijkheid om een theorie-examen individueel af te leggen. Je zit dan niet meer in een klaslokaal met vele anderen, maar gewoon één op één met een examinator. Als je hier behoefte aan hebt, kan je met het CBR hierover contact opnemen.

 

Hoe kan ik me op het examen voorbereiden?

Bij TheorieTV kan je een cursus volgen waarin je alle theorie uitgelegd krijgt, die je moet kennen voor je theorie-examen. Anders dan andere cursussen, leggen wij veel meer uit waarom bepaalde regels zo zijn, zodat je begrijpt wat de wetgever ermee bedoeld heeft. Een onderdeel van die cursus is dat je onbeperkt mag oefenen met onze CBR-oefenexamens. Nadat je er daar een aantal van hebt afgelegd, zullen wij je ook vertellen of we denken dat je klaar bent voor het echte CBR- theorie-examen in onze examenanalyse. Onze CBR-oefenexamens zijn net zoals het echte CBR-examen: de vragen worden voorgelezen, de antwoordmethode en de tijd waarbinnen je moet antwoorden, zijn ook gelijk aan de manier van het CBR. Samen met onze theorie-cursus, is onze examentraining een ideale manier om je voor te bereiden op het echte examen! Ook kan je vrijblijvend eerst ons gratis oefenexamen doen.